Showing all 6 results

BỘ SƯU TẬP JARDIN COLLECTION

Mẫu J4 – 4 Bánh To Nhân Đủ Vị

848.000

BỘ SƯU TẬP JARDIN COLLECTION

Mẫu J4A – 4 Bánh To Nhân Sen Trắng

898.000

BỘ SƯU TẬP JARDIN COLLECTION

Mẫu J6 – 6 Bánh Trung Nhân Đủ Vị.

1.198.000

BỘ SƯU TẬP JARDIN COLLECTION

Mẫu J8 – 8 Bánh Trung Đủ Vị

1.968.000

BỘ SƯU TẬP JARDIN COLLECTION

Mẫu J9 – 9 Bánh Mini Nhân Đủ Vị

848.000